Share

Hoe kunstmatige intelligentie marketing beter maakt

In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, is Kunstmatige Intelligentie geen recente uitvinding. Al sinds de jaren vijftig gaat de ontwikkeling van computers gepaard met die van kunstmatige intelligentie. Wel is het zo dat AI zich voortdurend heeft ontwikkeld, waardoor bijna iedereen er tegenwoordig mee in aanraking komt. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto's, chatbots op websites, Google Translate en ChatGPT. Dat laatste is een beetje een ordinair voorbeeld van AI, omdat het gaat om rechtstreekse interactie tussen mensen en de "slimme computer". Hoewel leuk en intrigerend, heeft deze prestatie ook wat tegenslag gekregen in de vorm van angst en kritiek op de nog steeds lerende AI.Eerder werd bekend dat de chatbot vijandigheid vertoont na meer dan 15 vragen. Hoe zijn de meningen over kunstmatige intelligentie verdeeld? En hoe kan AI worden ingezet binnen de marketingwereld? In deze blog gaan we daar verder op in.

Das Unheimliche

Nieuwe technologieën roepen doorgaans verdeelde reacties op. Enerzijds zorgt het voor nieuwsgierigheid, opwinding en ontzag, anderzijds waarschuwen sommigen voor hebzucht en verlies van controle. Deze verdeeldheid blijkt ook uit een onderzoek van de Nederlandse "Digitale Overheid", een tak van de overheid die zich richt op digitaal beleid en innovatie. Daaruit blijkt dat AI associaties oproept met robots, computers, intelligentie en leren. Een derde van de ondervraagden (vooral ondernemers) ziet het als een kans, maar twee derde antwoordt dat ze er weinig vanaf weten en ziet AI als "computerprogramma's die menselijke intelligentie proberen na te bootsen". 

Het is niet verrassend dat veel mensen gemengde gevoelens hebben over deze kwestie, die een licht heeft geworpen op de snel veranderende werkmethoden en de angst om ontslagen te worden.  Dit wantrouwen tegenover technologie kan worden begrepen aan de hand van "Sigmund Freuds term "Das Unheimliche" - het unheimliche - wat betekent: een sterk gevoel van vervreemding van iets dat vertrouwd zou moeten zijn. Dit resulteert in het ongemakkelijke gevoel dat er iets niet klopt. AI-chatbots die menselijke spraak "nabootsen" kunnen zeker het gevoel opwekken dat er iets niet klopt. Dat gezegd hebbende, moeten we ook bedenken dat veel technologieën na verloop van tijd geen blijvende indruk maken en vervagen, wat bewijst dat onze psychologische angsten zelden op de werkelijkheid zijn gebaseerd. Niet overtuigd? Denk aan "Google Glass" of de "Metaverse", die beide slechts enkele jaren na hun introductie bij het publiek achterhaald en misplaatst lijken.

Hoe kan AI worden gebruikt in marketing?

Met de introductie van ChatGPT is de verdeelde reactie nog groter geworden. De tool wordt gebruikt tijdens kantooruren en kan een creatieve aanwinst zijn in de handen van copywriters die writer's block bestrijden.Hoewel het werken aan een bestaand concept gemakkelijker is dan vanaf nul beginnen, behoren lege pagina's binnenkort tot het verleden. ChatGPT kan concepten en strategieën genereren waarop creatieven kunnen voortbouwen, dus het perfectioneren van de eerste ideeën is nog steeds in handen van creatieven, maar het in gang zetten van de processen bespaart veel kostbare tijd. 

Ai middel image

Hetzelfde geldt voor ontwerpers en het werken aan de grafische identiteit van een merk. Een ontwerper kan nu bijvoorbeeld met AI-tools zoals Midjourney twee verschillende sets iconen genereren, en de klant meteen vragen welke in zijn ogen de voorkeur heeft. Deze onmiddellijke feedback kan de basis leggen voor het hele brandingproces, waarbij een grafische lijn al heel vroeg wordt bepaald, en met weinig middelen. De mogelijkheid om in een fractie van de tijd te creëren, te vergelijken en te becommentariëren helpt om alle bij de besluitvorming betrokken partijen op één lijn te krijgen en de totale kosten te verlagen.

Business and pleasure

De heersende angst dat AI de banen van creatieve professionals zal overnemen is vooralsnog ongegrond. Kunstmatige intelligentie automatiseert tegenwoordig vooral monotone taken en maakt daardoor meer ruimte voor creativiteit, samenwerking en brainstormen. AI kan lange e-mailketens samenvatten en alleen de meest relevante informatie eruit halen. Het kan ook worden gebruikt om taken te prioriteren op basis van input van de gebruiker, zoals optimale werktijden, financiële overwegingen en deadlines. Uiteindelijk geeft dit creatieven meer mogelijkheden om productief te zijn en minder tijd om slopende tussentaken uit te voeren, waardoor hun tevredenheid en welzijn toeneemt. AI-expert Jim Stolze schrijft: "Microsoft Excel heeft ons bevrijd van de papieren boekhouding. Kunstmatige intelligentie zal ons bevrijden van Excel." 

De vraag en het antwoord

Een website als Stack Overflow is de plaats bij uitstek voor ontwikkelaars die antwoorden zoeken op hun vragen. Deze zoekmethode werkt alleen als de ontwikkelaar de aard van het probleem al begrijpt, wat een hoge mate van oriëntatie vereist. Aangezien dit echter niet altijd het geval is, weet de ontwikkelaar niet wat voor antwoord hij kan verwachten. Tools als Phind daarentegen fungeren als een soort next-level zoekmachine. Deze zoekmachines vertalen een amorfe reeks gegevens die door de ontwikkelaar worden verstrekt en formuleren met succes een antwoord. Vanuit zakelijk oogpunt betekent dit een aantal dingen:

1. Junioren kunnen gemakkelijker een baan vinden (en behouden) omdat er extra "AI-ondersteuning" is waarop zij kunnen terugvallen. Zij kunnen binnen het vakgebied groeien en leren minder afhankelijk te zijn van deskundigen. 

2. Ontwikkelaars kunnen op afstand werken omdat er minder behoefte is om met collega's te brainstormen.

3. Er is minder tijd nodig voor het zoeken naar antwoorden, zodat er meer tijd overblijft voor het oplossen van problemen en het op schema houden van taken.

De toekomst van AI

AI is nog volop in ontwikkeling, maar zal de komende jaren steeds meer gebruikt worden in kantooromgevingen. Het gebruik van programma's als Chat GPT zal veel tijd besparen die op andere manieren kan worden besteed. Hoewel kunstmatige intelligentie snel kan zoeken en zeer geavanceerd is, zullen deskundigen de gegenereerde resultaten altijd moeten verifiëren. Er is immers menselijke kennis en ervaring nodig om te bepalen welke informatie relevant voor je is. Hoe lang dit het geval zal zijn, valt nog te bezien. AI ontwikkelt zich snel, dus waar staan we volgend jaar? Dat is een vraag die de moeite waard is om in te typen in een AI-zoekmachine bij u in de buurt.

Share
Vincent

Meer weten?

Neem contact op met Vincent

email me