Privacy Statement

 

Identiteit

 

Strangelove Creatives B.V., Tweede Kostverlorenkade 68, 1053 SB te Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via:

 

Post: Strangelove Creatives B.V. (afdeling Privacy), Tweede Kostverlorenkade 68, 1053 SB te Amsterdam

Telefoon: 020-4700533

E-mail via office@strangelove.nl

 

 

Verwerking persoonsgegevens

 

Contact opnemen via e-mail

Wanneer je met ons contact opneemt met ons via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op onze eigen mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Het doel hiervan is dat Strangelove in staat is om contact op te nemen, om bijvoorbeeld een voorstel, sollicitatiegesprek of dienst aan te kunnen bieden.

 

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor 26 maanden bewaard binnen Google Analytics. Het doel van deze (anonieme) gebruiksgegevens om te leren van het gedrag van onze bezoekers, en aan de hand daarvan onze website te blijven verbeteren.

 

 

Beveiliging

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Strangelove prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

 

Jouw rechten

 

Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Strangelove vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Strangelove.

 

Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Strangelove vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Strangelove niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Strangelove opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Strangelove al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat Strangelove jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via office@strangelove.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

 

Onze rechten

 

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat houdt in dat wij je gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang jouw privacybelangen niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van onze klanten. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens jouw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we jouw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als je die toestemming intrekt.