De AVG-deadline komt er aan en wij kunnen helpen om ‘m te halen

Auteur

Jeroen Gouw

Gepubliceerd

2018-03-20

Delen

Het zal de meesten niet zijn ontgaan: per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. Zeker weten of jouw organisatie overal aan voldoet? Laat ons de AVG-test doen.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Twee jaar geleden werd de wet gepubliceerd. En aangezien er twee jaar zit tussen publicatie en inwerkingtreding, is op het 25 mei zo ver: dan hebben alle organisaties en bedrijven die privacygevoelige informatie verzamelen zich te houden aan de verordening.

Zonder toestemming

Onderdeel van de regulering is dat veel explicieter moet worden aangegeven wanneer en op welke manier er persoonsgegevens worden verwerkt. Zonder geldige toestemming van mensen mogen deze gegevens niet langer worden verwerkt. Ook wordt het voor mensen makkelijker gegevens in te trekken.

Aangeven

Nog een bescherming is de uitbreiding op het recht van vergetelheid. Nu al kunnen mensen die willen dat er bepaalde gegevens van een website worden verwijderd dit aangeven. Nieuw is dat er nu ook kan worden geëist dat de informatie die via deze website met andere websites is gedeeld, verwijderd dient te worden.

Eenvoudiger

Nog een manier om gebruikers meer inzicht in de verzamelde persoonsgegevens te geven, is het zogenaamde recht op dataportabiliteit. Alle data die van een persoon verzameld is, mag door diezelfde persoon worden opgevraagd. Dit draagt bij aan de transparantie rond de verzameling van persoonsgegevens. Ook maakt dit recht het eenvoudiger voor mensen om zich uit te schrijven bij de ene en in te schrijven bij een andere site. Ze kunnen verlangen dat het profiel wordt doorgegeven.

Volgens de site autoriteitpersoonsgegevens heeft de AVG voor organisaties en bedrijven ook tal van voordelen. Zij schrijven:

Als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

autoriteitpersoonsgegevens